Gadiri Hum Bayramı Hakkında Hadisler

İmam Ali er-Rıza (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Gelinin düğün günü özel odasına götürüldüğü gibi, Kıyamet günü geldiğinde dört gün, Allah’a götürülür. Ona “Bu günler hangileridir?” diye sorulunca O da şöyle buyurdu:

“Bunlar; Kurban, Ramazan, Cuma ve Gadir günleridir. Hiç şüphesiz ki bunlardan Gadir gününün; Kurban, Ramazan ve Cuma günlerine göre konumu, ayın yıldızlar arasındaki konumu gibidir.

O gün İbrahim (aleyhisselam)ın ateşten kurtulduğu gündür. O günde (İbrahim) Allah’a şükür için oruç tutmuştur.

O gün Allah’ın dinini tamamladığı, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih)’in seçkin biri olarak Emirü’l-Müminin Ali’yi yukarı kaldırıp onun faziletini ve vasiliğini açıkladığı gündür. Bunun üzerine (Peygamber) o gün oruç tutmuştur.

O gün, kemal günüdür.

O gün, şeytanın isteksizlik ve iğrenme günüdür.

O gün, Şia’nın ve Âl-i Muhammed’i sevenlerin amellerinin kabul günüdür.

O gün; Allah’ın, muhaliflerin amellerine kastettiği gündür ve o gün onların amellerini boşa çıkaracaktır.

O gün; Cebrâil (aleyhisselam)’a, Beyt-i Mâmur’un karşısında Allah’ın hürmeti adına bir taht kurulmasını emredeceği ve Cebrâil (aleyhisselam)’ın oraya çıkacağı, bütün göklerden meleklerin toplanıp Hz. Muhammed’i övecekleri ve Ali ve İmamlar’(aleyhisselam)ın taraftarlarına ve sevenlerine Âdem (aleyhisselam)’ın oğlundan bağışlanma dileyecekleri gündür.

O gün Allah’ın değerli yazıcılara kalemlerini Gadir günlerinin üçünde Ehli Beyt’i sevenlerden ve onların şialarından kaldırmalarını emrettiği gündür. Muhammed (sallallahu aleyhi ve alih) ve İmamların hürmeti adına onlara hiçbir günah yazmazlar.

O gün Allah’ın Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve alih), Âline ve akrabalarına onu (o günü) verdiği gündür.

O gün; Allah’ın, ibadet edenin konumunu yücelttiği ve onun ailesine, kendisine, kardeşlerine zenginlik vereceği gündür. Allah onu ateşten koruyacaktır.

O gün; Allah’ın, (Ali) taraftarlarının çalışmalarını, çabalarını ödüllendireceği, günahlarını affedeceği ve amellerini kabul edeceği gündür.

O gün; üzüntünün yatışacağı, günahın azaltılacağı gündür.

O gün; mükafat ve hediye günüdür.

O gün, ilmin yayılma günüdür.

O gün; müjde günü ve en büyük bayramdır.

O gün; duaların kabul günü ve büyük durak günüdür.

O gün elbiselerin giyildiği ve siyah elbiselerin çıkarılıp atıldığı gündür.

O gün şartlanmış şart günüdür.

O gün, kaygıların, tedirginliklerin çıkarılıp atılma günüdür.

O gün Emirü’l-Müminin şiasının  günahkarlarının bağışlanma günüdür.

O gün ödül günüdür.

O gün Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salavatların çoğaldığı gündür.

O gün rıza günüdür, Muhammed’in Ehli Beyt’inin bayram günü, amellerin kabul günü, fazlayı isteme günü, müminlerin rahatlama günü, alış-veriş günü, sevgi günü, Allah’ın rahmetine kavuşma, temizlenme, günahlardan ve onların büyüklerinden arınma günü, ibadet günü ve oruçluların iftar günüdür o gün. Kim iman etmiş olarak o günde oruç tutup iftar ederse, -Fiem kelimesini on defa sayarak- Fiem kadar insanı doyurmuş olur. Sonra  “Fiem’in ne olduğunu biliyor musun” diye sordu? O da “hayır” diye cevap verince (İmam aleyhisselam) “yüz bin kişi” buyurdu.

(Sonra şöyle devam etti): O gün birbirinizi tebrik etme günüdür. Bir mümin, (din) kardeşiyle karşılaştığında ona: “Bizi Emirü’l-Müminin ve İmamların (aleyhisselam) velayetiyle tutunanlardan kılan Allah’a hamd olsun” der.

O gün, insanlardan iman sahibi olanların yüzlerine gülümseme günüdür. Kim Gadir gününde kardeşinin yüzüne gülümserse Allah da ona Kıyamet gününde rahmetle bakar, onun bin tane gereksinimini karşılar ve ona cennette beyaz inciden bir saray inşa eder ve yüzünü parlatır.

O gün ziynet (süs) günüdür, kim o günde Gadir günü için süslenirse Allah da onun işlediği bütün günahları -ister büyük, ister küçük olsun- bağışlar ve ona, kendisine sevaplar yazan melekler gönderir. ve onun derecelerini bir sonraki yılın aynı gününde tekrar geri verirler. Ölürse şehit olarak ölür; yaşarsa mutlu olarak yaşar. Kim bir mümini doyurursa bütün peygamberleri ve sıddıkları (doğru insanları) doyurmuş gibi olur. Kim bir mümini ziyaret ederse, Allah onun mezarına yetmiş nur indirir, mezarını ona genişletir ve her gün onun mezarını yetmiş bin melek ziyaret ederek onu cennetle müjdelerler.

Gadir gününde Allah, velayeti yedi gök ehline sundu. Onlardan yedinci gök ehli önce davrandı, bunun üzerine onu Arş’la süsledi. Ondan sonra dördüncü gök ehli erken davranan oldu, böylelikle onu Beyt’il-Mâmur’la süsledi. Sonra dünya göğü ehli ona vardı, bundan dolayı onu yıldızlarla süsledi.

Sonra onu iki yere sundu. Mekke önce davrandı ve onu Kâbe ile süsledi. Sonra onu Medine izledi, onu seçkin olan Hz. Muhammed’le süsledi. Ondan sonra onları Kûfe izledi, onu da Emirü’l-Müminin ile süsledi.

Sonra (velayeti) dağlara sundu. Onu ilk olarak üç dağ kabul/tasdik etti: Atik, Firuzc ve Yakut dağları. Bu dağlar onların dağları ve en üstün kıymetli taşlar oldu. Sonra onları diğer dağlar izledi, onlar da altın ve gümüş madenleri oldular. Bunu kabul ve tasdik etmeyenler ise hiçbir şeyin bitip yeşermediği bir yer oldular.

Bugünde (velayet) sulara sunuldu, kabul edenler tuzlu/acı oldular. Yine bugünde (velayet) bitkilere sunuldu, kabul edenler tatlı ve lezzetli oldular; etmeyenler ise acı oldular. Bugünde (velayet) kuşlara sunuldu, kabul edenler güzel sesli olurken, reddedenler konuşamayan dilsiz gibi oldular.

Gadir Hum gününde kalplerinde Emirü’l-Müminin’e bağlılık olan müminler Âdem’e secde eden melekler gibidirler. Kim Gadir gününde Emirü’l-Müminin’in velayetini tanımayıp inkar ederse İblis gibi olur.

Bugünde şu ayet inmiştir: “Bugün size dininizi tamamladım”(Maide 3). Allah hiçbir peygamberi göndermemiştir ki onun indinde onu gönderdiği gün Gadir günü gibi olmasın ve o da bu günün kutsallığını bilmesin (Yani Allah bütün peygamberleri Gadir gününün rastladığı bir günde göndermiştir ve onlar da o günün hürmetini bilmişlerdir.). Zira bugünde kendisinden sonra ümmetine bir vasi, halife tayin etmiştir.

——-

(Şeyh Azizullah Atardi “Müsned el-İmam er-Rıza” Sayfa: 17-20  / Es-Seyyid bin Tavus el-Husni “el-İkbâl’ul Amâl” S.17-20 / Hüccetü-l İslam El Mirza Muhammed Takiy Şerif  “Sahifet’ül Ebrâr” C.1, S.251-253 / Meleki et-Tebrizi Zevil Kurba “el-Mürakibât” S.318-320  / Kitab’un Neşr ve at-Tay )

 

 

Ehli-Beyt Org’a teşekkür ederiz.

1 yorum

 1. 40 HADİS IŞIĞINDA GADİR-İ HUM

  Cafer YUCAL

  BİSMİHİ TEÂLÂ

  …Bu gün kâfirler, dininizden (dininizi ortadan kaldırmaktan) ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bu gün dininizi size kâmil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam’ı size seçtim. (Maide-3)

  Kırk Hadis Işığında Gadir-i Hum

  1-Hilafet bayramı
  روى زیاد بن محمد قال :
  دخلت على ابى عبد الله (ع) فقلت :
  للمسلمین عید غیر یوم الجمعة والفطر والاضحى ؟
  قال : نعم ، الیوم الذى نصب فیه رسولالله (ص) امیرالمؤمنین (ع) . مصباح المتهجد : .736

  Ziyad b. Muhammed diyor ki: İmam Cafer Sadık’ın (a.s) huzuruna vardım ve şu soruyu sordum: Acaba Müslümanlar için kurban, ramazan ve Cuma dışında bir bayram var mıdır? İmam (a.s) şöyle buyurdu: ‘’Evet var! Resulullah’ın (s.a.a) Emiri-l Müminin Ali’yi (a.s) hilafet ve velayet makamına tayin ettiği gündür.’’ [1]

  2-Ümmetin en üstün bayramı
  قال رسول الله (ص) :
  یوم غدیر خم افضل اعیاد امتى و هو الیوم الذى امرنى الله تعالى ذکره فیه بنصب اخى على بن ابى طالب علما لامتى، یهتدون به من بعدى و هو الیوم الذى کمل الله فیه الدین و اتم على امتى فیه النعمة و رضى لهم الاسلام دینا . ( امالى صدوق : 125، ح .8 )

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: ’’Gadir-i Hum günü ümmetimin en üstün bayramıdır. O gün benden sonra insanlar onunla hidayet bulsunlar diye yüce Allah, (c.c) kardeşim Ali b. Ebu Talib’i (s.a) ümmetime sancaktar belirlememi emretti. O gün Allah (c.c) (bu vesileyle) dini ve nimeti ümmetime tamamladı ve İslam’ı din olarak beğendi ve seçti.’’ [2]

  3-Allah’ın (c.c) büyük bayramı
  عن الصادق (ع) قال :
  هو عید الله الکبر ، و ما بعث الله نبیا الا و تعید فى هذا الیوم و عرف حرمته و اسمه فى السماء یوم العهد المعهود و فى الارض یوم المیثاق المأخوذ و الجمع المشهود . ( وسائل الشیعه ، 5: 224، ح .1 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor:’’ Gadir-i Hum Allah’ın büyük bayramıdır, yüce Allah (c.c) tarafından gönderilen bütün elçiler o günün azametini idrak etmiş onu kutlamışlardır. Onun göklerdeki adı ‘’alınmış ahid‘’ ve yeryüzündeki adı ‘’ bütünün icması ve alınmış söz ’’dür.’’ [3]

  4- Velayet bayramı
  قیل لابى عبد الله (ع) :
  للمؤمنین من الاعیاد غیر العیدین و الجمعة ؟
  قال : نعم لهم ما هو اعظم من هذا ، یوم اقیم امیرالمؤمنین (ع) فعقد له رسول الله الولیة فى اعناق الرجال والنساء بغدیر خم . ( وسائل الشیعه ، 7: 325، ح .5 )

  İmam Cafer Sadık’a (a.s) şöyle Arz edildi: Müminler için ramazan, kurban ve Cuma günlerinin dışında bir bayram var mıdır? İmam (a.s) ‘’Evet onlar için daha büyük bir bayram vardır ki o Gadir-i Hum bayramıdır. Resulullah (a.s) Emiru-l Müminini yukarı çıkararak (onu veli tayin etti ve)) velayetini bütün kadın ve erkeklerin üzerine vacip kıldı.’’ Buyurdu. [4]

  5-Biat’ın yenilendiği gün
  عن عمار بن حریز قال دخلت على ابى عبد الله (ع) فى یوم الثامن عشر من ذى الحجة فوجدته صائما فقال لى :
  هذا یوم عظیم عظم الله حرمته على المؤمنین و کمل لهم فیه الدین و تمم علیهم النعمة و جدد لهم ما أخذ علیهم من العهد و المیثاق . ( مصباح المتهجد : .737 )
  Ammar b. Harir diyor ki: Zilhicce ayının on sekizinci gününde İmam Sadık’ın (a.s) huzuruna gittim, imam (a.s) oruç tutmuştu bana şöyle buyurdu:’ ’Bu gün büyük ve azametli bir gündür, çünkü Allah (c.c) onda müminlerin dinini kâmil kıldı, nimeti onlara tamamladı ve önceki ahdi (Ali (a.s) için Zer âleminde alınan ahdi) yeniledi.’’ [5]

  6-Gök ehlinin bayramı
  قال الرضا (ع) : حدثنى ابى ، عن ابیه (ع) قال :
  إن یوم الغدیر فى السماء اشهر منه فى الارض . ( مصباح المتهجد : .737
  İmam Rıza (a.s) İmam Cafer Sadık’tan (a.s) şöyle nakleder: ’’Gadir-i Hum günü göklerde yeryüzünden daha meşhurdur.’’ [6]

  7-Eşsiz bayram
  قال على (ع) :
  إن هذا یوم عظیم الشأن ، فیه وقع الفرج ، ورفعت الدرج و وضحت الحجج و هو یوم الیضاح والافصاح من المقام الصراح ، و یوم کمال الدین و یوم العهد المعهود … ( بحارالانوار ، 97: .116 )
  Ali (a.s) buyuruyor: ’’Bu gün (Gadir- Hum günü) çok büyük bir gündür, onda bolluk ve rahatlık hâsıl oldu, (hak edenlerin) makamı yüceldi, Allah’ın delilleri aşikâr oldu, pak ve tertemiz makamdan açık söz edildi. Bu gün dinin kâmil olduğu, ahdin alındığı gündür.’’ [7]

  8-Bereketli bayram
  والله لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائکة فى کل یوم عشر مرات …
  و ما اعطى الله لمن عرفه ما لیحصى بعدد . ( مصباح المتهجد : .738 )
  İmam Sadık (a.s) buyuruyor: ’’Allah’a andolsun ki insanlar (Gadir-i Hum’un) gerçekten faziletini bilselerdi melekler her gün on defa onları ziyaret ederdi. Allah (c.c) onu hakkıyla tanıyanları sınırsız ödüllendirir.’’ [8]

  9-Nurlu bayram
  قال ابو عبد الله (ع) :
  … و یوم غدیر بین الفطر والاضحى و یوم الجمعة کالقمر بین الکوکب . ( اقبال سید بن طاووس : .466 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor: ‘’Gadir-i Hum günü, ramazan, kurban ve Cuma günleri içerisinde yıldızlar arasındaki ay gibidir.’’ [9]

  10-Kıyamet gününde Allah’ın huzurunda
  قال ابو عبد الله (ع) :
  اذا کان یوم القیامة زفت اربعة یام الى اللهعز و جل کما تزف العروس الى خدرها :
  یوم الفطر و یوم الاضحى و یوم الجمعةو یوم غدیر خم . ( اقبال سید بن طاووس : .466
  İmam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor:’’ Gelinin gerdeğe doğru hızlı bir şekilde gittiği gibi, kıyamet gününde de dört ramazan, kurban, Cuma ve Gadir-i Hum bayramı Allah’ın huzuruna hızlı bir şekilde koşacaktır.’’ [10]

  11-İlahi mesajın iletildiği gün
  قال رسول الله (ص) :
  یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهد الغائب ، اوصى من آمن بى و صدقنى بولیة على ، الا ان ولیة على ولایتى و ولایتى ولیة ربى ، عهدا عهده الى ربى و أمرنى أن أبلغکموه . ( بحارالانوار 37: 141، ح .35 )

  Resul-i Kibriya (s.a.a) Gadir-i Hum’da şöyle buyurdu: ‘’ Ey Müslümanlar! Burada bulunanlar bulunmayanlara şunu iletsin; bana iman edip beni tasdik edenleri Ali’nin (a.s) velayetine inanmalarını ve onu tasdik etmelerini tavsiye ediyorum. Şunu bilin ki Ali’nin velayeti benim, benim velayetim ise rabbimin velayetidir; bu rabbimin size iletmemi emrettiği ahdidir.’’ [11]

  12-İkram günü
  قال ابو عبد الله (ع) :
  … و انه الیوم الذى اقام رسول الله (ص) علیا (ع) للناس علما و ابان فیه فضله و وصیه فصام شکرا لله عزوجل ذلک الیوم و انه لیوم صیام و اطعام و صلة الاخوان و فیه مرضاة الرحمن ، و مرغمة الشیطان . ( وسائل الشیعه 7: 328، ضمن حدیث .12 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘’Gadir-i Hum bayramı, resulullah’ın (s.a.a) Ali’yi (a.s) insanlara hidayet önderi seçtiği, faziletini aşikâr ettiği ve onu kendi yerine halife ve imam tayin ettiği gündür. Resulullah (s.a.a) yüce Allah’a şükranlarını göstermek için o gün oruç tuttu. O günde oruç tutmalı, ibadet etmeli, insanlara yiyecek ve içecek ikramda bulunmalı ve din kardeşleri ziyaret etmelidir. Gadir-i Hum bayramı Allah’ın rızasının kazanıldığı ve şeytanın burnunun yere sürüldüğü gündür.’’ [12]

  13-Hediyeleşme günü
  عن امیر المؤمنین (ع) قال :
  … اذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم و تهابوا النعمة فى هذا الیوم ، و لیبلغ الحاضر الغائب ، والشاهد البین ، ولیعد الغنى الفقیر و القوى على الضعیف امرنى رسولالله (ص) بذلک . ( وسائل الشیعه 7: .327 )
  Emiru-l Müminin Ali (a.s) (Gadir-i Hum bayramında okuduğu hutbenin bir bölümünde) şöyle buyurdu: ‘’(Bu günde) birbirinizle karşılaştığınızda selam verin, el sıkışın ve hediyeleşin; bu sözleri burada bulunan ve duyanlar bulunmayan ve duymayanlara iletsin. Zengin olan fakire, güçlü olan zayıfa yardım etsin; resulullah (s.a.a) bunları bana emretmiştir.’’ [13]

  14-Taahhüt günü
  عن امیر المؤمنین (ع) قال :
  … فکیف بمن تکفل عددا من المؤمنین والمؤمنات و أنا ضمینه على الله تعالى الامان منالکفر والفقر ( وسائل الشیعه 7: .327 )

  Emiru-l Müminin Ali (a.s) şöyle buyuruyor: ‘’ Bir kimse (Gadir-i Hum gününde) bir grup fakir mümin kadın ve erkeğin giderlerini karşılamaya üstlenir, sıkıntılarını gidermeği taahhüt ederse, bende Allah (c.c) katında onun küfür ve yoksulluktan uzak kalmasını taahhüt ediyorum.’’ [14]

  15-Şükretme günü
  قال ابو عبد الله (ع) :
  … هو یوم عبادة و صلوة و شکر لله و حمد له ، و سرور لما من الله به علیکم من ولایتنا ، و انى احب لکم ان تصوموه . ( وسائل الشیعه 7: 328، ح .13 )

  İmam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor: ‘’Gadir-i Hum bayramı, biz Ehl-i Beyt’in velayetini size hediye ettiği için Allah’a ibadet etme, namaz kılma, hamd-u sena, şükran ve sevinçli olma günüdür. O günde oruç tutmanızı seviyorum.’’ [15]

  16-İyilik yapma günü
  عن الصادق (ع) :
  … و لدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین ، فأفضل على اخوانک فى هذا الیوم و سر فیه کل مؤمن و مؤمنة . ( مصباح المتهجد : .737 )
  İmam Sadık (a.s) buyuruyor: ‘’…Gadir-i Hum bayramında marifet ve iman ehli (fakir) kardeşine bir dirhem vermek bin dirheme bedeldir; o günde (din) kardeşlerine infakta bulun ve müminleri sevindir.’’ [16]

  17-Mutluluk ve sevinç günü
  قال ابو عبد الله (ع) :
  انه یوم عید و فرح و سرورو یوم صوم شکرا لله تعالى . ( وسائل الشیعه 7: 326، ح .10 )

  İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘’Gadir-i Hum günü bayram etme, sevinçli ve mutlu olma, (velayet) nimetine karşılık oruç tutarak Allah’a şükretme günüdür.’’ [17]

  18-Tebrik etme günü
  قال على (ع) :
  عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم بالتوسعة على عیالکم ، والبر باخوانکم و الشکر لله عزوجل على ما منحکم ، و اجتمعوا یجمع الله شملکم ، و تباروا یصل الله الفتکم ، و تهانؤا نعمة الله کما هنا کم الله بالثواب فیه على أضعاف الاعیاد قبله و بعده الا فى مثله … ( بحارالانوار 97: .117 )

  Ali (a.s) ‘’ (Gadir-i Hum münasebetiyle yaptığı konuşmasında) şöyle buyurdu: ‘’ Toplantı bittikten ve dağıldıktan sonra evlerinize gidiniz, Allah’ın rahmeti üzerinize olsun, aileniz için harcamalarınızı kısmayın, bol harcayın, kardeşlerinize iyilik edin, size verdiği bu nimetten (velayet) dolayı Allah’ a şükredin. Birlik olun ki Allah’ta sizi birlik içerisinde kılsın, iyilik edin ki Allah’ta dostluğunuzu sabit ve kalıcı kılsın, Allah-u Teâlâ diğer bayramlardan kaç katı daha fazla ödüllendirerek bu günü kullarına tebrik etmiştir, sizde bu İlahi nimeti birbirinize tebrik edin, (çünkü) bu ödüller Gadir-i Hum bayramının dışında (başka bir zaman) kazanılamaz.’’ [18]

  19-Salavat ve Teberra günü
  روى الحسن بن راشد عن ابى عبد الله (ع) قال :
  قلت : جعلت فدک ، للمسلمین عید غیرالعیدین ؟ قال : نعم ، یا حسن ! اعظمهما و اشرفهما ، قال : قلت له : و أى یوم هو ؟
  قال : یوم نصب امیرالمؤمنین (ع) فیه علما للناس .
  قلت له : جعلت فدک وما ینبغى لنا ان نصنع فیه ؟
  قال : تصومه یا حسن و تکثر الصلوة على محمد و آله فیه و تتبرأ الى الله ، ممن ظلمهم ، فان الانبیاء کانت تأمر الاوصیاء بالیومالذى کان یقام فیه الوصى ان یتخذ عیدا . ( مصباح المتهجد : .680 )

  Hasan b. Raşit diyor ki: İmam Cafer Sadık’a (a.s) şöyle arz ettim; fedan olayım! Acaba Müslümanlar için iki (ramazan ve kurban) bayramı dışında bir bayram var mıdır? Şöyle buyurdu: ‘’ Var ey Hasan! Hem de o ikisinden daha üstün ve daha faziletli bir bayram var.’’ Hangi bayramdır o diye sordum. ‘’Emiru-l Mümininin insanlar için sancaktar (hidayet sancağı) seçildiği gündür.’’ Buyurdu. Fedan olayım o gün yapılması uygun olan şey nedir, neler yapmamızı tavsiye edersiniz? dedim. Şöyle buyurdu: ‘’ Oruç tut, Muhammed ve Âli’ne salavat gönder, düşmanlarına yüz çevir; zira peygamberler vasilerine, seçildikleri günü bayram ilan etmelerini ve kutlamalarını emretmişlerdir.’’ [19]

  20-Vasilerin bayramı
  عن ابى عبد الله (ع) قال :
  … تذکرون الله عز ذکره فیه بالصیام والعبادة و الذکر لمحمد و آل محمد ، فان رسول الله (ص) اوصى امیرالمؤمنین ان یتخذ ذلک الیوم عیدا ، و کذلک کانت الانبیاء تفعل ، کانوا یوصون أوصیائهم بذلک فیتخذونه عیدا . ( وسائل الشیعه 7: 327، ح .1 )

  İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘’ Gadir-i Hum bayramında Allah’ı, oruç tutarak, ibadet ederek, peygamber ve hanedanını hatırlayarak hatırlayın. Çünkü resulullah (s.a.a) Emiru-l Müminine onu kutlamasını tavsiye etmiştir, peygamberlerde bunu aynen vasilerine tavsiye etmiş onlarda söyleneni yapmışlardır.’’ [20]

  21-Bolluk günü
  عن ابى عبد الله (ع) قال :
  والعمل فیه یعدل ثمانین شهرا ، و ینبغى ان یکثر فیه ذکر الله عزوجل ، والصلوة على النبى (ص) ، و یوسع الرجل فیه على عیاله . ( وسائل الشیعه 7: 325، ح .6 )

  İmam Cafer Sadık’tan (s.a) şöyle rivayet edilmiştir: ‘’ (Gadir-i Hum) günü yapılan (iyi) amellerin değeri seksen ayda yapılana bedeldir; o günde Allah’ı çok hatırlamalı, peygamberine çok salavat göndermeli ve aileyi bolluk içinde yaşatmalıdır.’’ [21]

  22- Velayet sahibini ziyaret günü
  عن مولانا ابى الحسن على بن محمد (ع) قال لابى اسحاق :
  و یوم الغدیر فیه اقام النبى (ص) أخاه علیا علما للناس و اماما من بعده ، [ قال ] قلت :
  صدقت جعلت فدک ، لذلک قصدت ، اشهد انک حجة الله على خلقه . ( وسائل الشیعه 7: 324، ح .3 )
  İmam Ali b. Muhammed (İmam Hadi) (a.s) Ebu İshak’a şöyle buyurdu: ‘’Gadir-i Hum gününde resulullah (s.a.a) kardeşi Ali’nin (a.s) elinden tuttu yukarı kaldırarak kendisinden sonra onu insanlara sancaktar (komutan ve imam) ilan etti.’’ Ebu İshak, fedan olayım doğru buyuruyorsunuz bende bunun için ziyaretinize gelmiştim, şehadet ediyorum ki sen Allah’ın yeryüzündeki hüccetisin. Dedim. [22]

  23-Müminleri ziyaret günü
  عن على بن موسى الرضا (ع) :
  من زار فیه مؤمنا أدخل الله قبره سبعین نورا و وسع فى قبره و یزور قبره کل یوم سبعون ألف ملک و یبشرونه بالجنة . ( اقبال الاعمال : .778 )

  İmam Rıza (a.s) buyuruyor: ‘’Kim (Gadir-i Hum) gününde bir mümini ziyaret ederse (öldükten sonra) Allah-u Teâlâ kabrini genişletir, yetmiş nurla nurlandırır, ve her gün yetmiş bin melek onu ziyaret eder ve cennetle müjdeler.’’ [23]

  24-Sıla-i rahim (akraba ziyareti) günü
  قال الصادق (ع) :
  ینبغى لکم ان تتقربوا الى الله تعالى بالبر و الصوم و الصلوة و صلة الرحم و صلة الاخوان ، فان الانبیاء علیهم السلام کانوا اذا اقاموا اوصیاء هم فعلوا ذلک و امروا به . ( مصباح المتهجد : .736 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor: ’’iyilik yaparak, namaz kılarak, oruç tutarak, sila-i rahimde bulunarak (akrabalık ilişkilerini devam ettirerek) ve (din) kardeşlerinizi ziyaret ederek Allah’a yakınlaşın. Zira ki peygamberler vasilerini tayin ettikleri zaman kendileri bunu yapar ve insanları ona emrederlerdi.’’ [24]

  25-Gadir mescidinde namaz kılmak
  عن ابى عبد الله (ع) قال :
  انه تستحب الصلوة فى مسجد الغدیرلان النبى (ص) اقام فیه امیر المؤمنین (ع) و هو موضع اظهرالله عزوجل فیه الحق . ( وسائل الشیعه 3: .549 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) ‘’ Gadir mescidinde namaz kılmak sünnettir, çünkü peygamber (s.a.a) orada Emiru-l Müminini (a.s) imam tayin etti, orası yüce Allah’ın hakkı aşikâr ettiği yerdir.’’ diye buyurdu.[25]

  26-Gadir-i Hum bayramında namaz kılmak
  عن ابى عبد الله (ع) قال :
  و من صلى فیه رکعتین اى وقت شاء و افضله قرب الزوال و هى الساعة التى اقیم فیها امیرالمؤمنین (ع) بغدیر خم علما للناس و … کان کمن حضر ذلک الیوم … ( وسائل الشیعه 5: 225، ح .2 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor: ‘’ Bir kimse Gadir-i Hum bayramında Emiru-l Mümininin imamet makamına atandığı öğlen vaktine yakın saatte daha iyi olmasıyla beraber istediği bir vakitte iki rekât namaz kılırsa (sevabı) o günde orada Ali’ye (a.s) biat etmek için bulunanlarla aynıdır…’’ [26]

  27-Gadir-i Hum bayramında oruç tutmak
  قال الصادق (ع) :
  صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک . ( وسائل الشیعه 7: 324، ح .4 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) buyuruyor: ‘’ Gadir-i Hum gününün orucu dünyanın ömrüne bedeldir, yani bir insan hiç ölmez, kıyamete kadar hayatta kalır ve ömrünün tamamını oruç tutarak geçirirse sevabı sadece bir Gadir-i Hum gününde tutulan orucun sevabı kadardır.’’ [27]

  28-Müminlere tebessüm etme günü
  عن الرضا (ع) قال :
  … و هو یوم التهنئة یهنئ بعضکم بعضا ، فاذا لقى المؤمن أخاه یقول :
  ” الحمد لله الذى جعلنا من المتمسکینبولیة أمیر المؤمنین و الائمة (ع) ”
  و هو یوم التبسم فى وجوه الناسمن اهل الایمان … ( اقبال : .464 )

  İmam Rıza (a.s) buyuruyor: ‘’ Gadir-i Hum bayramı, müminlerin yüzüne gülümsendiği ve onlara mübarek ve kutlu olsun denildiği gündür. Gadir-i Hum bayramında birbirinizi tebrik edin. Bir kimse mümin kardeşiyle karşılaştığında şöyle desin: Bizi Emiru-l Müminin Ali (a.s) ve (diğer) masum imamların velayetine tutunanlardan kıldığı için Allah’a hamd ve şükürler olsun.’’ [28]

  29-İmam Ali’nin (a.s) atandığı gün
  عن ابى سعید قال :
  لما کان یوم غدیر خم امر رسول الله (ص) منادیا فنادى : الصلوة جامعة ، فاخذ بید على (ع) و قال :
  اللهم من کنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، و عاد من عاداه . ( بحارالانوار 37: 112، ح .4 )
  Ebu Said diyor ki: Resulullah (s.a.a) Gadir-i Hum gününde (hacıların) namaza toplanmaları için haber salınmasını emretti, daha sonra Ali’nin (a.s) elini tutarak yukarı kaldırdı ve şöyle buyurdu: ‘’ Allah’ım! Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır. Allah’ım! Ali’yi seveni sev, düşmanına düşman ol.’’ [29]

  30-Resulullah (s.a.a) gibi yaşamak
  قال رسول الله (ص) :
  من یرید ان یحیى حیاتى ، و یموت مماتى ، ویساکن جنة الخلد التى وعدنى ربى فلیتول على ابن ابى طالب ، (ع)
  فانه لن یخرجکم من هدى ، ولن یدخلکم فى ضلالة . ( الغدیر 10: .278 )

  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: ‘’ Bir kimse hayatı ve ölümünün benimki gibi olmasını ve rabbimin bana ebediyet yurdunda sonsuza dek kalmamı vadettiği cennetinde benimle beraber olmayı dilerse, Ali b. Ebu Talib’in velayetini kabul etmelidir, çünkü o hiç bir zaman sizi hidayet yolundan saptırmaz, sapkınlığa düşürmez.’’ [30]

  31-Resulullah (s.a.a) ve Emiru-l Mümininin imameti
  عن جابر بن عبد الله الانصارى قال : سمعت رسول الله (ص) یقول لعلى بن ابى طالب (ع) :
  یا على ! انت اخى و وصیى و وارثى وخلیفتى على امتى فى حیوتى و بعد وفاتى محبک محبى و مبغضک مبغضى و عدوک عدوى . ( امالى صدوق : 124، ح .5 )
  Cabir b. Abdullah Ensari diyor ki: Resulullah’ın (s.a.a) Ali b. Ebu Talib’e (a.s) şöyle dediğini duydum: ‘’Ya Ali! Ben hayattayken de ölümümden sonra da sen benim ümmetimin arasında kardeşim, vasim, varisim ve halifemsin, seni seven beni sevmiş, sana buğz ve düşmanlık eden bana buğz ve düşmanlık etmiş olur.’’ [31]

  32-Dinin temelleri
  عن ابى جعفر (ع) قال :
  بنى الاسلام على خمس :
  الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولیةو لم یناد بشىء ما نودى بالولیة یوم الغدیر . ( کافى 2، 21، ح .8 )

  İmam Muhammed Bagir (a.s) şöyle buyuruyor: ‘’ İslam dini beş temel üzerine kurulmuştur, namaz, oruç, zekât, hac ve velayet. Gadir-i Hum da emredilen velayet emri kadar hiçbir şeye emredilmemiştir. (Yani Ali’nin velayeti hepsinden daha üstündür) [32]

  33-Evrensel ve ebedi Velayet
  عن ابى الحسن (ع) قال :
  ولیة على (ع) مکتوبة فى صحف جمیع الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا بنبوة محمد و وصیة على (ع). ( سفینة البحار 2: .691 )
  İmam Kazım (a.s) buyuruyor: ‘’Ali’nin (a.s) velayeti bütün peygamberlerin sahifesinde yazılıdır (kayıtlıdır). Peygamberler kendilerinden Muhammed’in (s.a.a) nübüvveti ve Ali’nin (a.s) imameti için misak (söz) alındıktan sonra peygamberliğe gönderilmişlerdir.’’ [33]

  34-Tevhit ve Velayet bayramı
  عن ابى الحسن (ع) قال :
  ولیة على (ع) مکتوبة فى صحف جمیع الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا بنبوة محمد و وصیة على (ع). ( سفینة البحار 2: .691 )

  Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor: ‘’Ali b. Ebu Talip’in velayeti Allah’ın velayetidir, onu sevmek ibadettir, ona tabi olmayı Allah (c.c) farz kılmıştır, onu sevenler Allah’ın dostları, düşman olanlar ise Allah’ın düşmanlarıdır. Onunla savaşmak Allah’la savaşmak, Onunla barışık olmak Allah’la barışık olmaktır.’’ [34]

  35-Şeytanın feryat ettiği gün
  عن جعفر ، عن ابیه (ص) قال :
  ان ابلیس عدوالله رن اربع رنات :
  یوم لعن ، و یوم اهبط الى الارض ، و یوم بعث النبى (ص) و یوم الغدیر . ( قرب الاسناد : .10 )

  İmam Cafer Sadık (a.s) babası İmam Muhammed Bagir’dan (a.s) şöyle rivayet eder: ‘’Allah’ın düşmanı şeytan dört yerde; lanetlendiği, yeryüzüne indirildiği (hapsedildiği) , resulullah’ın (s.a.a) biset’i ve Gadir-i Hum gününde feryat etmiştir.’’ [35]

  36-Tevhidin kalesi
  عن النبى (ص) :
  یقول الله تبارک و تعالى :
  ولیة على بن ابى طالب حصنى ، فمن دخل حصنى أمن من نارى . ( جامع الاخبار : 52، ح .7 )

  Resul-i Ekrem (s.a.a) kutsi hadiste Allah’ın (c.c) şöyle buyurduğunu rivayet eder:’’ Ali b. Ebu Talib’in velayeti benim kalemdir, kim kaleme girerse azabımdan korunur(kurtulur).’’ [36]

  37-Peygamberin halifesi
  قال رسول الله (ص) :
  یا على انا مدینة العلم و انت بابها و لن تؤتى المدینة الا من قبل الباب … انت امام امتى و خلیفتى علیها بعدى ، سعد من اطاعک و شقى من عصک ، و ربح من تولک و خسر من عادک . ( جامع الاخبار : 52، ح .9 )
  Resulullah (s.a.a) İmam Ali’ye (a.s) şöyle buyurdu: ‘’ Ey Ali! Ben ilmin şehriyim sen ise kapısı, şehre kapıdan girilir… Benden sonra halifem ve ümmetimin imamı sensin, sana itaat eden saadete erir ve kurtulur, itaat etmeyen ise bedbaht olur ve cehennem ateşinde yanar. Seni seven kâr, sana düşman olan ise ziyan etmiştir.’’ [37]

  38-Dinin üç temel taşından biri
  قال الصادق (ع) :
  اثافى الاسلام ثلاثة :
  الصلوة و الزکوة و الولیة ، لا تصح واحدة منهن الا بصاحبتیها . ( کافى : 2، ص .18 )

  İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘’ Dinin temel taşı üç şeydir; namaz, zekat ve velayet. Bunlardan hiç biri diğeri olmadan doğru değildir.’’ [38]

  39-Velayet’in on bin şahidi
  قال ابو عبد الله (ع) :
  العجب یا حفص لما لقى على بن ابى طالب !! انه کان له عشرة الاف شاهد لم یقدر على اخذ حقه و الرجل یأخذ حقه بشاهدین . ( بحار الانوار : 37، .140 )
  İmam Cafer Sadık (a.s) Hafs’a şöyle buyurdu: ‘’Ey Hafs! Kişi hakkını iki şahitle alabildiği halde, ne ilginçtir ki Ali b. Ebu Talip (s.a) (Gadir-i Hum’dan) on bin şahitle (hilafet) hakkını (geri) alamadı.’’ [39]

  40-Kuran’ın müfessiri
  عن النبى (ص) فى احتجاجه یوم الغدیر :
  على تفسیر کتاب الله ، و الداعى الیه ، الا و ان الحلال و الحرام کثر من أن احصیهما و اعرفهما ، فآمر بالحلال و أنهى عن الحرام فى مقام واحد، فأمرت أن آخذ البیعة علیکم و الصفقة منکم ، بقبول ما جئت به عن الله عز و جل فى على امیر المؤمنین و الائمة من بعده ، معاشر الناس تدبروا و افهموا یاته ، و انظروا فى محکماته و لا تتبعوا متشابهه ، فو الله لن یبین لکم زواجره ، و لا یوضع لکم عن تفسیره الا الذى انا آخذ بیده . ( وسایل الشیعه : 18، 142، ح .43 )
  Resul-i Kibriya (s.a.a) Gadir-i Hum da şöyle buyurdu:’’ Ali, Allah’ın kitabının müfessiri ve onun yoluna davet edendir. Şunu bilin ki helal ve haramlar benim size anlattığım ve saydığım helal ve helallere emretmemden, haram ve haramlardan sakındırmamdan daha fazladır. Bu yüzden yüce Allah, Emiru-l Müminin Ali (a.s) ve ondan sonra gelecek olan din önderlerinin (masum imamların) velayetine tabi olmanızı ve sizden onu kabul etmenizi ve bana söz vermenizi istemem ve bunu size iletmem için bana emir buyurmuştur. Ey insanlar! Düşünün ve Allah’ın ayetlerini anlamaya çalışın, muhkem (ayetleri) takip edin Müteşabih (ayetlerin) peşini bırakın, Allah’a andolsun ki elini tuttuğum ve yukarı kaldırdığım bu şahıstan (Ali) başka hiç kimse Kuran’ın men ’edilenlerini bilemez ve onu tefsir edemez.’’ [40]

  _____________________________________________________
  1-Misbahu-l Muteheccid, s. 736
  2-Amal-is Saduk, s.125, h.8
  3-Vesailu-ş Şia, c.5, s.224 ,h.1
  4-Vesailuş-Şia, c.7, s.325, h.5
  5-Misbah-ul Muteheccid ,s.737
  6- Misbah-ul Muteheccid, s.737
  7-Biharu-l Envar, c.97, s.116
  8- Misbah-ul Muteheccid ,s.738
  9-İkbal, Seyit b. Tavus s.466
  10- İkbal, Seyit b. Tavus s.466
  11- Biharu-l Envar, c.37, s.141, h.35
  12-Vesailuş-Şia, c.7, s.328, h.12
  13- Vesailuş-Şia, c.7 ,s.327
  14- Vesailuş-Şia, c.7, s.327
  15- Vesailuş-Şia, c.7, s.328, h.13
  16- Misbah-ul Muteheccid ,s.737
  17- Vesailuş-Şia, c.7, s.326, h.10
  18- Biharu-l Envar, c.97, s.117
  19- Misbah-ul Muteheccid, s.680
  20- Vesailuş-Şia, c.7, s.327,.h.1
  21- Vesailuş-Şia, c.7, s.325, h.6
  22- Vesailuş-Şia, c.7, s.324, h.3
  23-İkbalu-l Âmâl, s.778
  24- Misbah-ul Muteheccid, s.736
  25- Vesailuş-Şia, c.3, s.549
  26- Vesailuş-Şia, c.5, s.225, h.2
  27- Vesailuş-Şia, c.7, s.324, h.4
  28-İkbal, s.464
  29- Biharu-l Envar, c.37 ,s.112, h.4
  30-el-Gadir, c.10 s.278
  31- Amal-is Saduk ,s.124, h.5
  32-el-Kafi, c.2, s.21, h.8
  33- Biharu-l Envar, c.2 ,s.691
  34- Biharu-l Envar, c.2, s.691
  35-Kurbu-l Esnad, s.10
  36-Camiu-l Ahbar ,s.52, h.7
  37- Camiu-l Ahbar, s.52, h.9
  38- el-Kafi, c.2 ,s.18
  39– Biharu-l Envar, c.37, s.140
  40- Vesailuş-Şia ,c.18 ,s.142, h.43

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*