Ayet Namazı

Ayet-Ayat-Korku Namazı;

Ayet Namazı Nasıl Kılıınır?

İmam Muhammed Baqır aleyhisselam şöyle buyurmuştur:
“Ay, güneş tutulması, şiddetli ses ve zelzele zamanı kılınan ayat namaz ı, on rüku, dört secdeden ibarettir. Allah’ın Resulu sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem onu, güneş tutulduğunda insanların kendisine iktida etdiyi bir halde kıldılar ve namaz bittiğinde artık güneş zahir olmuştu.
Kaynak: Vesail uş şia, c.5,s.149

İmam Muhammed Baqır aleyhisselam şöyle buyurmuştur:
“Bu alametlerin hepsinde kılınan namaz aynıdır. Hepsinden uzunu ve ağırı ise güneş tutulduğunda kılınır.
Niyet edip tekbir getirirsin.
Sonra Fatiha ve bir sure okuyup rüku`ya gidersin
sonra başını rükudan kaldırıp tekrar Fatiha ve bir sure okursun sonra ikinci defa rükuya gidersin.
sonra başını rükudan kaldırıp tekrar Fatiha ve bir sure okursun sonra üçüncü defa rükuya gidersin.
sonra başını rükudan kaldırıp tekrar Fatiha ve bir sure okursun sonra dördüncü defa rükuya gidersin.
sonra başını rükudan kaldırıp tekrar Fatiha ve bir sure okursun sonra beşinci defa rükuya gidersin.
Rüku zikrini bitirdikten sonra başını kaldırıp ” Semiallahu limen hemideh ” deyip secdeye gidersin. iki secde ettikten sonra tekrar ayağa kalkıp ikinci rekatı birinci rekat gibi kılarsın.
Ravi arz ediyorki;
“Bir müddeti(sureyi) bölerek bu beş rükudan önce okumak mümkünmüdür?
İmam aleyhimusselam buyurdu ki; Evet olur, bu halde her rekatın evvelinde okunan bir Fatiha yeterlidir.
Ama eğer beş sure okunmak istenirse, her sure ile beraber Fatihayı da okumak zaruridir. Kunut ise ikinci rekatın kıraatı bittikten sonra rükudan önce tutulur.
İlave olarak dördüncü, altıncı, sekizinci ve onuncu rükulardan önce de kunut tutulabilir.
Kaynak: Furu-u Kafi c.3 s.464 ; Vesail uş şia, c.5,s.149

 

İmam muhammed Baqır aleyhisselam buyurmuştur; ayet namaz ı iki Rekattır, her rekatta beş ruku iki secde vardır, niyet ve tekbir sonra fatiha ve bir sure sonra ruku sonra rukudan kalkıp fatiha ve bi sure ikinci defa rukuya sonra üçüncü defa fatiha ve bir sure sonra rukuya gidip kalkıp dördüncü defa fatiha ve bir sure sonra ruku ve beşinci defa fatiha ve bir sure sonra rukudan kalkıp semiallahu limen hemideh diyip secdeye gidersin, iki secde yaptıktan sonra kalkıp ikinci rekatı da birinci rekat gibi kılırsan. kunut ise ikinci rekatın kıraatı bittikten sonra tutulur.
Furu kafi- c. 3. s. 464

_______________

Bir çok* çağdaş fakihlerin görüşüne göre Bismillahirrahmanirrahim bir ayet olarak okunabilir ve surenin geriye kalan kısmı dörde bölünerek namaz eda edilir.

Niyet, tekbir ve Fatiha’dan sonra bir surenin ayetleri beşe bölünüp, bir ayet veya daha fazlası okunup rükûya gidilir. Rükûdan kalktıktan sonra, Fatiha okunmadan o surenin sonraki ayeti okunup rükûya gidilir. Beşinci rükûya kadar bu şekilde devem edilir, beşinci rükûdan önce okunan sure bitirilir. Meselâ, İhlâs Suresi’nin okunması kastıyla “Bismillahirrahmanirrahim” denilir ve rükûya gidilir; sonra kalkılır ve “Kul huvellahu ehed” denilip ikinci kez rükûya gidilir; rükûdan kalkılır ve “Ellah’us-samed” denilir. Yine rükûya gidilip kalkılır ve “Lem yelid ve lem yûled” denilir ve rükûya gidilir, tekrar kalkılır ve “Ve lem yekun lehu kufuven ehed.” denilip beşinci rükûya gidilir ve ondan sonra kalkılır ve iki secde yapılır. İkinci rekât da birinci rekât gibi yerine getirildikten sonra, iki secde yapılır ve teşehhüt okunup namazın selâmı verilir.

Ama bazı merciiler** ise şöyle demekteler:

‘Ancak farz ihtiyat gereği tam bir cümle olmalıdır. Surenin başından başlamalı “Bismillah’a” da iktifa etmemelidir. Sonra rükûya gidilir… Meselâ, Felak Suresi’nin okunması kastıyla “Bismillahirrahmanirrahim, Kul Euzu Birabbi’l-Felak” denilir ve rükûya gidilir; sonra kalkılır ve “Min Şerri Ma Halak” denilip ikinci kez rükûya gidilir; rükûdan kalkılır ve Ve Min Şerri Ğasigin İza Vekab” denilir. Yine rükûya gidilip kalkılır ve Ve Min Şerri’n Neffessati Fi’l Ukad” denilir ve rükûya gidilir, tekrar kalkılır ve Ve Min Şerri Hasidin İza Hased.” denilip beşinci rükûya gidilir..

*Ayetullah Hamanei, Humeyni

**Ayetullah Sistani örnekleridir.

Hadisler ve yazılar Tam İlmihal, Aliyyenveliyullah Sitesi Forum Bölümü, İslamQuest veri tabanından faydalanılarak hazırlanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*